Show simple item record

dc.contributor.advisorKägler, Britta
dc.contributor.authorMørstad, Petter
dc.date.accessioned2021-09-13T16:05:38Z
dc.date.available2021-09-13T16:05:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59158535:4819882
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775628
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en historisk undersøkelse som omhandler statlig styring av handel i Trondheim tidlig på 1700-tallet. Teksten begynner med å presentere tematikken i oppgaven før den introduserer problemstillingen. Problemstillingen er "På hvilken måte kan statlig styring i Danmark-Norge ha påvirket handelen i Trondheim tidlig på 1700-tallet?". Teksten begynner å besvare dette spørsmålet ved å analysere det aktive lovverket. Lovverket viser hvordan staten har opprettet et rammeverk for hvordan handelen skulle foregå. Lovverket bidrar også til å påvirke hvordan handelsmenn kunne opptre. Deretter følger en analyse av kongebrev sendt til magistraten i Trondheim mellom 1717 og 1730. Dette demonstrerer hvordan staten opptrer i enkeltsaker og bidrar til å belyse hvordan de styrer handelen. Etter analysene av kildematerialet benyttes eksisterende forskning til å undersøke hvordan staten opptrådte når det gjaldt regionens viktigste handelsnæringer. Det fremkommer av forskning og analyse av kildemateriale at merkantilistiske ideer var sentrale i perioden, og de fremstår som svært viktige i statens handlingsmønster. Trondheim blir styrt som en del av en helhet og dette har generelle konsekvenser, men det finnes særegenheter spesifikt for Trondheim. Det er likevel ingen tvil om at handelen i Trondheim blir styrt, som en del av en helhet, basert på større merkantilistiske ideer
dc.description.abstractThis Master Thesis is a piece of historical research about governmental rule concerning trade, in Trondheim in the 1700s. The text begins with an introduction that introduces the broader subject before introducing the main thesis statement. The thesis statement is “In what way could government rule in Denmark-Norway affect trade in Trondheim in the 1700s?” The text begins answering this question by analyzing the active law. The law creates a framework wherein trade was supposed to happen. This also affected participants in trade in different ways. This is followed by analyzing letters, sent from the king to “magistraten” who ruled Trondheim, between 1717 and 1730. These letters demonstrate how the government acted in specific cases and can therefore enlighten how the control trade overall. This analysis is followed by using existing research to analyze how the government acted in different industries. Throughout the entire piece of research, it becomes clear that mercantilist ideas are an important part of how the government acts. The government rules Trondheim as a piece of a bigger whole and this text provides answers as to how this is the case while also covering areas more specific Trondheim itself. There is however no doubt that the government controls trade in Trondheim based on bigger mercantilist ideas.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleEn del av en enhet - En undersøkelse av statlig styring av handel i Trondheim på 1700-tallet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record