Show simple item record

dc.contributor.advisorMiscali, Monica
dc.contributor.authorBergane, Kristoffer
dc.date.accessioned2021-09-13T16:05:37Z
dc.date.available2021-09-13T16:05:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57494038:23155634
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775626
dc.description.abstract‘Tyskerjentene – Et liv midt imellom’ tar for seg hvordan kontakten oppstod mellom norske kvinner og tyske soldater, og hvordan veien til ekteskap kunne være for flere tusen par. Under okkupasjonen kunne tyskerjentene møte stor motstand gjennom den kollektive isfronten til resten av befolkningen, og det var ofte ikke lett for tyskerjentene å komme tilbake til lokalmiljøene sine etter man hadde blitt observert med en tysker. Oppgaven vil belyse hva norske og tyske myndigheter mente om relasjonene, og hvordan de behandlet situasjonen gjennom provisoriske anordninger og retningslinjer for inngåelse av ekteskap. Under okkupasjonen var det de tyske myndighetene som strammet inn retningslinjene for ekteskapene, mens etter frigjøringen ønsket norske myndigheter å sende flest mulig av tyskerjentene ut av landet. Det var derimot bare mellom 2000 og 3000 kvinner som giftet seg og flyttet til Tyskland. Befolkningens holdninger mot tyskerjentene ble ytret i avisene i 1945, og oppgaven vil prøve å se på hvordan disse holdningene kunne påvirke tyskerjentene som ønsket å gifte seg Mange av tyskerjentene følte nok at de ikke var ønsket i Norge lengre, og en del var redde for hvordan barna deres kom til å bli behandlet. Veien til ekteskap var ofte full av vanskeligheter for tyskerjentene, og denne oppgaven vil se nærmere på hvorfor det bare var mellom 2000 og 3000 av kvinnene som fikk giftet seg.
dc.description.abstract‘Tyskerjentene - Et liv midt imellom’ attempts to answer how Norwegian women and soldiers from Germany became acquainted, and the difficulties thousands of couples had trying to get married. “Tyskerjentene” experienced hardships during the war, because of the ostracizing by the population in Norway towards German soldiers and them, and many of those who had befriended a soldier had no chance of coming back to their families or the local population. This assignment will go in depth on how the governments in Norway and Germany felt about their relationship, and which measures they took through provisional arrangement and guidelines for marriage. During the occupation, the German authorities accepted marriages between their soldiers and Norwegian women, and after the liberation, the Norwegian authorities wanted to banish as many of the “tyskerjentene” to Germany as possible. However, there were only between 2000 and 3000 Norwegian women who got married and moved to Germany. The public attitude towards “tyskerjentene” was expressed thoroughly in the newspapers from 1945, and this assignment tries to see how this attitude could affect the relationship between “tyskerjentene” and the soldiers of the German army. Many of the women felt they no longer belonged in Norway and were afraid of how their children would be treated if they stayed. The path to marriage was often overfilled with difficulties, and this thesis will take a closer look on why there were only between 2000 and 3000 women who got married.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleTyskerjentene - Et liv midt imellom
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record