Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPetersen, Leif Inge
dc.contributor.authorArntzen, Ina Elise
dc.date.accessioned2021-09-13T16:05:27Z
dc.date.available2021-09-13T16:05:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57493347:10305983
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775618
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSasanideriket og det Göktürkiske Khaganatet 550-630 e.v.t. Innflytelsen til Sogderne Sasanideriket og det Göktürkiske khaganatet hadde et tubulent forhold mellom dannelsen av khaganatet i 552 e.v.t. til fallet på det østlige khaganatet i 630 e.v.t. De started som allierte med et felles om å bekjempe og bli kvitt det hephthalittiske riket, og da de gikk seirende ut av krigen, splittet de rike mellom seg. Som et resultat av dette ble den sogdiske befolkningen en del av det Göktürkiske khaganatet, og ble deres klienter og underdannet dem. Forholdet mellom Sasaniderne og tyrkerne fall fra hverandre da kommersielle interesser fikk imperiene til å gå imot hverandre. Det Göktürkiske khaganatet var det som kan betegnes som et hegemonisk hybrid-imperiet, med et enormt patron-klient nettverk som strakte seg over hele den asiatiske steppen og inn i Eurasia. Påvirket av de omgivende imperiene og folkene de erobret, adopterte og adapterte det tyrkiske khaganatet aspekter av kulturer, eksisterende samfunn, og språk, uten at de mistet det de allerede hadde tatt til seg. Resultatet ble at en mix av folkeslag, kulturer og språk som hver var med på å forme imperiet. Dette kan være en av forklaringene til at sogderne fikk den innflytelsen som de gjorde. I et forsøk på å forsvare og verne om deres egen handelsklasse og minske innflytelsen til sogderne, nektet den Persiske Shah å la sogderne handle innenfor grensene til det persiske riket for å sikre at den persiske handelsklassen skulle fortsette å være mellommenn mellom det bysantinske riket og det Göktürkiske khaganatet. Dette påvirket forholdet Sasanideriket og det Göktürkiske khaganatet.
dc.description.abstractThe Sasanian Empire and the Göktürk Khaganate 550-630 A.D. The Influence of the Sogdians The Sasanian Empire and the Göktürk Khaganate had a turbulent relationship between the formation of the Khaganate in 552 A.D. to the fall of the Eastern Khaganate in 630 A.D. Starting as allies with a common goal to defeat the Hephthalite empire, splitting the conquered land between the two victors and as a result the Sogdians became clients to the Türks and subservient to them. The relationship between the Sasanians and the Türks quickly deteriorated when commercial interests between the two empires clashed. The Göktürk Khaganate became what is considered hybrid hegemonic empire, with a vast patron-client network stretching the entire Asian steppe and into Eurasia. Influenced by the surrounding empires, and the peoples they conquered, the Khaganate adapted aspects of cultures, the existing society, and languages, without loosing what they already had adapted. The result was a mixture of people, cultures and languages that each formed the empire. This might give an explanation to the influence the Sogdians enjoyed after being conquered by the Türks. In an effort to protect their own merchant class and limit the influence of the Sogdians, the Persian shah refused to let the Sogdians trade within the empire, to ensure the Persian role as middlemen between Byzantium and Göktürk Khaganate. This greatly affected the relationship between the two empires.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Sasanian Empire and the Göktürk Khaganate 550-630 A.D. The Influence of the Sogdians
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel