Show simple item record

dc.contributor.advisorStorli, Espen
dc.contributor.authorMoltu, Sindre
dc.date.accessioned2021-09-13T16:05:21Z
dc.date.available2021-09-13T16:05:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57493347:14563831
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775609
dc.description.abstractAvholdskampen i Norge nådde et av sine toppunkt ved folkeavstemningen i 1919. Landets alkoholpolitikk ble lagt i folkets hender med ei rådgivende folkeavstemning. I oppgaven ble ulike aviser undersøkt for å se om partitilhørighet og lokasjon hadde noe å si for avisenes dekning av folkeavstemningen om brennevinsforbud i 1919. Et utvalg aviser ble valgt basert på partitilhørighet og lokasjon i Norge. Avisene ble gjennomgått og satt opp mot hverandre for å se likheter og ulikheter i dekningen av folkeavstemningen. Det ble funnet en sammenheng mellom partitilhørighet og presse. Aviser som var tilknyttet partier med sterke meninger holdt en hardere tone. De liberale avisene holdt seg til en edruelig debatt og stilte seg skeptisk til forbudet. Dette selv om Venstre, som satt i regjering med statsminister, hadde avhold og brennevinsforbud på sitt program. Det kan også virke som om avisenes lokasjon kan ha påvirket pressens dekning. Noe kan tyde på at redaktørens egne meninger lå til grunn for avisens dekning, men dette må undersøkes nærmere.
dc.description.abstractThe temperance struggle in Norway reached one of its peaks in the referendum in 1919. The country's alcohol policy was placed in the hands of the people with an advisory referendum. In the thesis, various newspapers were examined to see if party affiliation and location had a bearing on the newspapers' coverage of the referendum on hard liquor bans in 1919. A selection of newspapers was chosen based on party affiliation and location in Norway. The newspapers were reviewed and set up against each other to see similarities and differences in the coverage of the referendum. A connection was found between party affiliation and the press. Newspapers affiliated with parties with strong opinions held a harsher tone. The liberal newspapers adhered to a nuanced debate and were skeptical of the ban. This even though the Liberal Party, which was in government with the Prime Minister, had temperance and a liquor ban on its program. It may also seem as if the location of the newspapers may have affected the press coverage. There may be indications that the editor's own opinions were the basis for the newspaper's coverage, but this needs further investigations.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.title"Kan forbud mot sterk drik være av det gode?" - En undersøkelse av den norske presses dekning av folkeavstemningen i 1919
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record