Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrandt, Thomas
dc.contributor.authorUrvik, Julie
dc.date.accessioned2021-09-13T16:02:03Z
dc.date.available2021-09-13T16:02:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57495390:33110137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775507
dc.description.abstractUnder praksisperioden min hos Vefsn Kommune, avdeling Plan og Utvikling ble min interesse vekket for byparken i hjembyen min, Mosjøen. Den er en av to fredede byparker i Norge, der den andre er Frognerparken i Oslo. I denne bacheloroppgaven vil jeg ta for meg byparken, som er et fredet anlegg. Jeg kommer til å ta for meg autentisitetsbegrepet for å belyse hvordan dette kan bli et noe diffust begrep når det skal anvendes på et så dynamisk kulturminne. Jeg vil også se på hvordan en fredning kan legge ulike restriksjoner på bruk av en park, og hvordan man har tenkt i utforming av parken med tanke på å kombinere autentisitet og tilgjengelighet. Til slutt ønsker jeg å undersøke hvordan man har lagt til rette for bruk, samtidig som man har prøvd å sikre anleggets autentisitet og epoketilhørighet.
dc.description.abstractDuring my internship with the department of Plan and development, in Vefsn Kommune, I developed an interest in the city park of Mosjøen. This park is one of two listed city parks in Norway, the other one being Frognerparken in Oslo. In this bachelor thesis I am going to look into this city park as a listed object. I am going to look into the authenticity term to highlight how this can turn into a rather diffuse term when used upon such an object of cultural heritage. I also will look into how such a listing can cause restrictions on the use of the park, and how the combination of authenticity and availability is considered in the planning of the park. And finally I would like to look into how the use of the park is considered at the same time as the consideration of the parks authenticity and era affiliation are safeguarded.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleByparken i Mosjøen- Forvaltning, bruk og aktivering av ulike verneverdier
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel