Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNørgaard, Anne Engelst
dc.contributor.authorKarlsen, Thomas Norsted
dc.date.accessioned2021-09-13T16:01:41Z
dc.date.available2021-09-13T16:01:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57494038:16166556
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775500
dc.description.abstractDenne fordypningsoppgaven handler om skandinavisme og avisenes diskusjon omkring dette begrepet i det offentlige ordskiftet i fra november 1863 og frem til november 1864. Forskningsspørsmålet i denne oppgaven er: «Hvordan stiller avisene seg til utvikling og meninger om skandinavisme frem mot, i løpet av, og etter den andre slesvigske krig i tidsrommet november 1863 og frem til november 1864?» For å svare på dette spørsmålet så undersøker oppgaven hvordan en av Norges største aviser, Morgenbladet, omtalte hendelser tilknyttet det slesvigske spørsmål og den andre dansk-tyske krig. Oppgaven analyserer også hva som er Morgendagen standpunkt til skandinavisme, det slesvigske spørsmål og den andre slesvigske krig. Dette blir gjort ved å analysere hvor mange treff forskjellige nøkkelord får på nasjonalbibliotekets søkemotor, samt en mer nærgående analyse av hva forskjellige utgaver av Morgenbladet skriver i dette tidsrommet. Analysen argumenterer for at Morgenbladets posisjon på disse spørsmålene endrer seg i løpet av krigen ved å sammenligne hvordan Morgenbladet skrev om disse spørsmålene før krigen, økningen av hyppigheten og sterkere ord i innleggene selv til hvordan hyppigheten syner, og innleggenes ordlyd blir svakere etter krigen. Oppgaven fokuserer hovedsakelig på Morgenbladet, men tar også i bruk de to avisene Den Norske Rigstidende og Aftenbladet for å kunne gjøre noen komparative analyser av observasjonene som er gjort i Morgenbladet. Her har de to avisene forskjellige oppgaver, hvor Den Norske Rigstidende vil bli brukt for å sammenligne og vise hvordan Morgenbladets rapportering av hendelsene er med skandinavistisk agenda, mens Aftenbladet blir brukt for å vise hvordan denne agendaen ikke nødvendigvis kun tilhører de konservative i det offentlige ordskiftet. Oppgaven er konstruert på en slik måte at den først vil redegjøre for fremgangsmåte og metode i oppgaven, før den går videre til å redegjøre for viktige begreper og tidligere forskning. Før analysen så tar oppgaven kort for seg den historiske bakgrunnen, før analysen og funnene blir fremstilt mot slutten.
dc.description.abstractThis research paper is about scandinavism and the newspapers discussion of scandinavism in the public discourse in from November 1863 until November 1864. The research thesis of this paper is: During the period from November 1863 until November 1864, what is the newspapers discourse about scandinavism before, during and after the second Danish-German war? To analyze this the paper will look at one of Norway’s biggest newspaper at the time, Morgenbladet, and analyze how this paper write about the second Danish-German war, and what the papers positions are scandinavism, the question about Schleswig and the war itself. This will be analyzed by a word source to see how many hits different key terms have during the period and to more closely read a selection of Morgenbladet’s editions in the time period. As we can see from this research Morgenbladet changes both its frequency and the way it discusses scandinavism and the second Danish-German war during this period. The paper will also demonstrate how Morgenbladet has its own agenda promoting scandinavianism, and Norwegian-Swedish participation in the war. To prove this the paper will compare some of the observations done of Morgenbladet with Den Norske Rigstidende and Aftenbladet. Den Norske Rigstidende is used to compare Morgenbladet’s reports of the events. As we will see Den Norske Rigstidende has a much more balanced view and reports of the events in a way that is comparable to todays newspapers. This contrasts with Morgenbladet which uses their editions to front their own message. Aftenbladet is used to get liberal comparison with the conservative Morgenbladet. The paper arguments that Aftenbladet has the same view as Morgenbladet closely before the war erupts. This framework of this paper is to first present the reader with a theoretical framework which the analysis is done, before it moves on to some important concepts, key terms and previous research done on the topic. Followed by a brief historical overview and then the analysis of Morgenbladet and at the end the paper compares the and contrasts wit the previously mentioned Aftenbladet and Den Norske Rigstidende.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSkandinavisme i Morgenbladet –En studie av avisenes omtalelse av skandinavisme i tidsrommet november 1863 frem til november 1864
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel