Show simple item record

dc.contributor.advisorFurunes, Anne-Karin
dc.contributor.authorMonsås, Per Stian
dc.date.accessioned2021-09-06T16:00:41Z
dc.date.available2021-09-06T16:00:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59591771:59493138
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773831
dc.description.abstractTeksten vever en fortellende tidslinje for menneskets historie utforsket gjennom forhold til min egen kunstneriske praksis, spesielt gjennom prosjekter realisert fra 2017-2020 og som kulminerte i arbeidet to be continued. Den skisserer forholdene mellom konsepter om kollektivt minne, historiefortelling, folkefortellinger gjennom en analyse av bokstavelige, fysiske og konseptuelle tolkninger av verket. Den utforsker hvordan muntlige og skrevne historier i folkefortellinger danner stedsspesifikke, intergenerasjonelle og utviklende former for felleskunnskap som kan sees på som evolusjonsverktøy. Og hvordan disse fortellingene opprettholder sin magi og mystikk gjennom tidsepoker og gjenfortellinger. Den kobler forestillingene om utfordring, valg, hindring og terskel til et fysisk kunstobjekt der estetikk fungerer som en åpen plattform for individuell til kollektiv opplevelsesinnskrift. Teksten lukkes med argumentet om at prosjektet to be continued skaper en situasjon for kollektiv opplevelse.
dc.description.abstractThe text weaves a narrative timeline of human history explored through relations to my own artistic practice, specifically through projects realised from 2017-2020 and culminating in the work to be continued. It outlines the relationships between concepts of collective memory, storytelling, folklore through an analysis of literal, physical, and conceptual readings of the work. It explores how oral and written stories in folklore form site-specific, intergenerational and evolving forms of community knowledge that can be seen as evolutionary tools. And how these narratives maintain their magic and mystery through eras and retellings. It connects the notions of challenge, choice, obstacle and threshold to a physical art object in which aesthetics perform as an open platform for individual to collective experiential inscription. It closes with the argument that the project to be continued creates a situation for collective experience.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleto be continued
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record