Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlset, Gro
dc.date.accessioned2021-09-01T11:51:08Z
dc.date.available2021-09-01T11:51:08Z
dc.date.created2020-10-14T10:33:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTidsskriftet Norges Barnevern. 2020, 97 (3), 214-229.en_US
dc.identifier.issn0800-1014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772246
dc.description.abstractArtikkelen baserer seg på en kvalitativ intervjustudie hvis formål var å få innsikt i skoleerfaringene til ungdommer som bor i barneverninstitusjoner. Hva betyr skole for dem, hvordan opplever og beskriver de sin egen skolesituasjon, og hva skal til for at de skal trives i skolen? Studien viser at ungdommenes perspektiver er sammensatte og komplekse; de gir uttrykk for at skolegang er viktig og nødvendig, samtidig som de har erfart eller erfarer faglige og/eller sosiale utfordringer i skolen. I forbindelse med tiden under barnevernets omsorg har gjentatte flyttinger og dertil skolebytter skapt særlige utfordringer for flere av ungdommene. De av ungdommene som ikke har måttet flytte og/eller byttet skoler gjentatte ganger, forteller, på sin side, om opplevd tilhørighet og trivsel i skolen. Studien viser videre at ungdommene oppfatter at miljøpersonalet i institusjonene er opptatt av skole, men i noe ulik grad og på ulikt vis, og at opplevd trivsel i skolen fremfor alt handler om sosiale relasjoner med medelever og lærere og det å kjenne tilhørighet.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.titleSkoleerfaringer blant ungdommer som bor i barneverninstitusjoneren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber214-229en_US
dc.source.volume97en_US
dc.source.journalTidsskriftet Norges Barnevernen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2020-03-05
dc.identifier.cristin1839427
dc.description.localcodeThis article will not be available due to copyright restrictions (c) 2020 by Universitetsforlageten_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel