• Identifiserting av bastfiber med modifisert Herzog test 

      Tronsmo, Kim Gisle (Master thesis, 2021)
      Dette er en masteroppgave innen metode for faget arkeologi, hvor metoden Herzog test er tatt i bruk sammen med tverrsnitt med snittplate, og empirisk resultat er feil ved metode grunnlaget for arkeologiske fibre med Herzog testen.