• Crisis at home and abroad 

      Tronrud, Nils Oskar (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven undersøker jeg hvordan flyktningkrisa fra 2015 økte oppslutningen til Sverigedemokratene (SD) og hvorfor responsen til de etablerte partiene slo feil. Dette er gjort gjennom å fokusere på konseptene tilbud ...