• Media og kampen om Mardøla 

   Inger Bakken Gjørva (Bachelor thesis, 2021)
   Mardøla-aksjonen hadde sitt opphav frå seinsommaren juli-august 1970 og var den første aksjonen der sivil ulydigheit vert brukt som verkemiddel for å markere natur- og miljøvern i Noreg. Aksjonen hadde sitt opphav i det ...
  • Salvors under Pressure - The International Salvage Union and Norsk Bjergningskompani A/S during the Interwar Era 

   Martin Eilertsen (Master thesis, 2021)
   Med all sin ustabilitet, bade økonomisk og politisk, var mellomkrigstiden også en tid for internasjonalt samarbeid og teknologisk utvikling. Samarbeid på tvers av grenser, enten gjennom kartell, trust, interesseorganisasjoner ...