• Ungdomskultur og film på 1950-tallet 

      Thaulow, Christine (Bachelor thesis, 2021)
      På 1950-tallet var ungdom og ungdomskultur en kime til bekymring blant voksengenerasjonen. Samfunnet var på mange måter endret, og opplevelsen av hva det var å være ung, forandret seg i takt med fremveksten av forbrukersamfunnet. ...