• Gina Krog og kampen for stemmeretten - En retorisk analyse 

      Angell, Vilde Marie Steen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven er en retorisk undersøkelse av Gina Krogs tale, Stemmeret for kvinder, som ble holdt i Norsk Kvindesaksforening den 27. november 1885. Jeg vil bruke en nedskrivelse av talen som ble utgitt av kvinnesaksforeningen ...