• Eurosentriske skildringer i «Tintin i Kongo» 

      Andresen, Jacob Nordin (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven skal granske utviklingen av europeisk mentalitet om afrikanere, og hvordan den har endret seg fra 1930-2012. Den empiriske analysen blir gjort gjennom å se endringene av innholdet i tegneserien «Tintin ...