• Krig, Fred og Metamorfose 

      Andresen, Henrik Rygg (Bachelor thesis, 2020)
      ‘Den augusteiske gullalder’ – en betegnelse som brukes for de sosiale og kulturelle strømningene i Romerriket under keiser Augustus. Dette var en tid med etterlengtet fred – en av Augustus’ kjerneverdier. Han hadde et sett ...