Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNils Olsson
dc.contributor.authorMyre, Tor Kristian
dc.date.accessioned2015-02-12T11:41:24Z
dc.date.available2015-02-12T11:41:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276189
dc.description.abstractByggebransjen opplever store utfordringer knyttet til feil og reklamasjoner, og en stor andel av disse feilene har sitt opphav i prosjekteringsfasen, enten gjennom feil prosjektering eller manglende prosjektering. Denne masteroppgaven har som mål å belyse hvorvidt Lean kan være et bidrag til å forbedre gjennomføringen av prosjekteringsfasen, og derigjennom bidra til en reduksjon i feil og reklamasjoner. Meland (2000) definerer prosjekteringsledelse som “ledelse av prosessen med å lansere konseptuelle ideer og bearbeide den valgte idé til et ferdig, immaterielt produkt i form av tegninger, modeller, beskrivelse og lignende”. Lean er et samlebegrep for teoretiske modeller innenfor planlegging, ledelse og styring av prosesser. Det har sitt utspring i Toyotas produksjonsprinsipper og har de siste årene fått økende oppmerksomhet innenfor flere bransjer. Teoriens overordnede mål kan oppsummeres i å maksimere verdi og minimere sløsing, “maximizing value and minimizing waste”. Lean tenkning bygger i følge Womack & Jones (1996) på de fem prinsippene: Verdi - Verdistrøm - Flyt - Pull - Kontinuerlig forbedring Lean Construction representerer en tilpasning av den opprinnelige «samlebånds»-baserte teorien til byggeplassens prosjektorganiserte produksjon. Masteroppgavens studie av Lean-teori beskriver flere aktuelle tilnærminger og verktøy som synes relevant for å kunne besvare valgte problemstilling. Oppgaven benytter Kruse Smith AS som case og undersøker gjennom intervjuer med et selektivt utvalg nøkkelpersoner, samt dokumentgjennomgang av bedriftens kvalitetssystem, hvilke utfordringer og forbedringspotensialer som finnes i dagens gjennomføring av prosjekteringsfasen. Gjennom drøftingen i kapittel 11 beskrives hvordan tilnærminger, metoder og verktøy fra Lean-litteraturen kan tenkes å bidra til å løse flere av disse utfordringene, både på et overordnet og på et mer konkret og detaljert nivå. Hovedkonklusjonene kan oppsummeres i følgende punkter:  1) Lean kan bidra til økt verdiforståelse og -fokus, og dermed bidra til fokus på at produktet skal gi «maksimal verdi for kunden». I dette ligger en forståelse av hvor og hvordan verdiene skapes.  2) Lean kan bidra med verktøy som fokuserer på å lede og styre prosjekteringsprosessen best mulig med hensyn til å minimere «sløsing» samtidig som kundens verdi opprettholdes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLean Design Management - hvordan kan Lean forbedre prosjekteringsfasen i byggebransjen? - Et casestudie fra Kruse Smith ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel