• Konseptvalg i offentlig byggeprosjekter 

      Carlsen, Kine Marie; Elvestad, Mette Bratt (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven er gjennomført som master-avhandling som en del av studiet Eiendomsutvikling og -forvaltning ved Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet. Oppgaven presenterer på viktig litteratur som benyttes i ...