• Boligutvikling i tidligfase med fokus på tid 

      Asmussen, Gro (Master thesis, 2013)
      Regjeringen har som målsetting at alle skal ha en bolig. Boligbygging i Oslo har vært debattert heftig i fagmiljøer og media de siste årene. Tema har vært underskudd på boliger, boligpriser og ikke minst tempoet i ...