• Eiendomsutviklerens rolle i det grønne skiftet 

      Visser, Hiske; Ahlstrøm, Torunn Lund (Master thesis, 2018)
      Masteroppgaven skal besvare problemstillingen: «Hvordan bidrar eiendomsutviklere til det grønne skiftet i tidligfasen av boligprosjekter?» For å kunne besvare problemstillingen er det utformet fem forskningsspørsmål: - ...