• Norsk kalkulasjonspraksis - anno 2018 

      Berg, Terje; Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik; Nornes, Anja Brekke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne studien er motivert av både kritikken av tapte relevans (relevance lost-debatten) av tradisjonelle økonomiske styringsverktøy, og av at det har vært få studier av kalkulasjonspraksis i store norske industribedrifter ...