Show simple item record

dc.contributor.authorØdegaard, Henki
dc.contributor.authorBarkved, Håvard
dc.contributor.authorNilsen, Bjørn
dc.date.accessioned2021-03-25T14:58:35Z
dc.date.available2021-03-25T14:58:35Z
dc.date.created2020-01-15T14:01:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8208-070-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735586
dc.description.abstractEt sentralt designprinsipp for uforede trykktunneler er at bergspenningene må overstige det innvendige vanntrykket i tunnelen. I motsatt fall kan man få hydraulisk jekking av tunnelen med store vannlekkasjer og tilhørende ekstrakostnader for ombygging eller rehabilitering. Tidligere ble plassering av konus, altså overgangen mellom foret og stålforet tunnel, basert på en tommelfingerregel hvor man antok at vekten av overliggende berg, korrigert for topografiske effekter, tilsvarte bergets minste hovedspenning. Dette designprinsippet ble i stor grad utviklet i Norge og er internasjonalt kjent som The Norwegian Criterion for Confinement. Det eksisterer flere varianter av slike overdekningskriterier, men til tross for deres tidligere store utbredelse og popularitet er det gode grunner til at de ikke bør benyttes som grunnlag for endelig plassering av trykktunneler. En sammenligning mellom in-situ målte verdier for bergets minste hovedspenning og verdier beregnet fra tommelfingerregelen er nylig utført for 15 norske kraftverk. Denne sammenligningen viser at ved sju av de undersøkte 15 prosjektene var målt minste hovedspenning lavere enn hva tommelfingerregelen skulle tilsi, en tydelig påminner om at direkte spenningsmåling absolutt bør kreves for sikrest mulig plassering av konus og trykktunnelen for øvrig. Arbeidet som presenteres er del av vannkraftsforskningen som utføres i forskningssenteret HydroCen ved NTNU i Trondheim.en_US
dc.description.abstractA key requirement for unlined pressure tunnels is to ensure that the rock stresses exceed the internal water pressure from within the tunnel. Failure to fulfil this requirement can cause hydraulic jacking of the tunnel with excessive leakages and associated large costs for reconstruction or rehabilitation. Decisions on where to place the transition between steel-lined and unlined tunnel were in the past made based on a crude evaluation of the weight of the overburden, under the assumption that this weight would correspond to the least principal stress in the rock mass. Such design criteria, chiefly developed in Norway, are internationally known as The Norwegian Criterion for Confinement. Despite their previous widespread use, there is strong evidence supporting that their use for final design of pressure tunnels should be avoided. A comparison of the minimum principal stress, as found from in-situ rock stress measurements, with that calculated from the Norwegian Criterion for Confinement has recently been performed for 15 Norwegian hydropower plants. This comparison shows that for the 15 investigated cases, seven showed measured values lower than expected from the overburden criteria, a clear reminder that actual measurements are absolutely required for safe location of the unlined parts of pressure tunnels. The work presented is part of the hydropower research being performed at HydroCen, based at NTNU in Trondheim, Norway.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk forening for fjellsprengningsteknikk, Norsk Bergmekanikkgruppe og Norsk Geoteknisk Forening Osloen_US
dc.relation.ispartofFJELLSPRENGNINGSTEKNIKK-BERGMEKANIKK-GEOTEKNIKK
dc.titleOm tommelfingerregler og konusplassering i norske kraftverken_US
dc.title.alternativeOverburden criteria and design of unlined pressure tunnelsen_US
dc.typeChapteren_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber25.1-25.11en_US
dc.identifier.cristin1773879
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 257588en_US
dc.description.localcodeThis chapter will not be available due to copyright restrictions (c) 2020 by Norsk forening for fjellsprengningsteknikk, Norsk Bergmekanikkgruppe og Norsk Geoteknisk Forening Osloen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record