Show simple item record

dc.contributor.advisorGreen, Colin P.
dc.contributor.advisorRattsø, Jørn G.
dc.contributor.authorKrehić, Lana
dc.date.accessioned2021-03-16T08:50:28Z
dc.date.available2021-03-16T08:50:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-326-6226-5
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733530
dc.description.abstractSUMMARY Transport choices represent a classic example of individual decisions being made without fully accounting for wider effects on society. This disparity between the costs carried by individuals and by society, namely negative externalities, represents a welfare loss for society as a whole. A common approach to internalising these externalities is through taxes and regulations. In this thesis, which consists of three independent essays, I aim to empirically identify the causal effects of different policies on transport related outcomes. In the first essay, I investigate how the national policy of electric vehicles exemption from urban toll charges effects the prices in local urban toll rings. Using panel data of Norwegian cities with toll rings, I exploit regional variation in an instrument variable approach and demonstrate that toll charges increase as the share of electric vehicles increase. The result implies that owners of conventional cars pay more per passing because of the national electric vehicle policy. The second essay, co-authored with Colin Green, studies the relationship between bar closing hours and night-time traffic accidents over a ten year period in Norway. Municipalities are free to choose bar closing hours between midnight and 3am. We utilise this variation and find that, on average, the effects of closing hour on traffic accidents is zero. However, this result masks large variations in effects that depend on population density and direction of change in closing hours. Our results demonstrate that closing hours can generate large effects on traffic accidents. In the third essay, I investigate how the annual studded tyre ban in Norway affects both traffic accidents and particulate matter pollution levels. The objective is to assess overall the societal costs of reducing the use of studded. I find that, although there is evidence that studded tyres increase traffic safety, the costs of increased pollution are substantially greater. This suggests a role for policy aimed at decreasing the use of studded tires or increased charges related to their use.en_US
dc.description.abstractSAMMENDRAG Individers transportavgjørelser er klassiske eksempler på at valg tas uten å ta fullt hensyn til effektene det kan ha på samfunnet. Denne forskjellen mellom kostnader for individet og samfunnet, betegnet som negative eksternaliteter, representerer et velferdstap for samfunnet som helhet. En vanlig fremgangsmåte for å internalisere disse eksternalitetene er å innføre beskatning og reguleringer. I denne avhandlingen, som består av tre uavhengige artikler, søker jeg å empirisk identifisere kausale effekter av politiske tiltak på transportrelaterte utfall. I den første artikkelen undersøker jeg hvordan den nasjonale elbilpolitikken, hvor elbiler er unntatt bompenger, påvirker prisene i bomringer. Ved å benytte meg av paneldata over norske byer med bomringer, utnytter jeg regional variasjon i en instrumentvariabel-analyse og demonstrerer at prisene i bomringer øker i takt med andelen elbiler. Resultatene impliserer at eiere av konvensjonelle biler betaler mer for hver passering på grunn av den nasjonale elbilpolitikken. I den andre artikkelen, som er skrevet sammen med Colin Green, studerer vi forholdet mellom utsteders åpningstid og trafikkulykker på nattestid over en tiårsperiode i Norge. Kommuner kan selv bestemme skjenketider mellom midnatt og klokken tre på natta. Ved å utnytte denne variasjonen finner vi at i effekten av skjenketider på trafikkulykker i gjennomsnitt er null, men bak dette resultatet ligger det store variasjoner. Vi finner at effekten av skjenketid på trafikkulykker kan være stor, men at den avhenger av blant annet kommunens befolkningstetthet og om skjenketiden utvides eller innskrenkes. I den tredje artikkelen undersøker jeg hvordan det årlige piggdekkforbudet påvirker både trafikkulykker og partikkelforurensning. Målet er å vurdere den samlede samfunnskostnaden ved redusert bruk av piggdekk. Jeg finner antydninger til at piggdekk øker trafikksikkerheten, men kostnaden i form av økt forurensning er langt høyere. Dette åpner for en politikkendring med sikte på å øke brukerkostnaden eller innskrenke perioden piggdekk er tillatt.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2021:57
dc.relation.haspartKrehic, Lana. A free rider problem? The effect of electric vehicles on urban toll prices in Norway. The 41th Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists
dc.relation.haspartGreen, Colin; Krehic, Lana. Bar Closing Hours and Traffic Accidents: Evidence from Municipal Variation in Norway.
dc.relation.haspartKrehić, Lana Safety first? The effect of studded tyres on traffic accidents and local air pollution
dc.titleThree Essays on Transport Economics and Policyen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record