Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Bjørn Sørskot
dc.contributor.authorFinne, Håkon
dc.contributor.authorVolden, Gro Holst
dc.contributor.authorRamstad, Lone Sletbakk
dc.contributor.authorWelde, Morten
dc.date.accessioned2021-02-02T07:46:17Z
dc.date.available2021-02-02T07:46:17Z
dc.date.created2020-11-10T09:16:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2020, (7), 26-37.en_US
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2725699
dc.description.abstractDenne artikkelen diskuterer hvordan ulike virkemidler kan benyttes for å bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store prosjekter. Dette gjøres gjennom å drøfte resultater fra følgeforskning på veiprosjektet E18 Dørdal – Grimstad hvor selskapet Nye Veier har benyttet såkalt prestasjonskjøp, eller Best Value Procurement (BVP), til å kontrahere en rådgiver med ansvar for å utvikle planprogram og kommunedelplan. Målet var å utvikle et plangrunnlag som kunne legge til rette for realisering av et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Alle de åtte kommunene som veien skal gå gjennom vedtok planen, men prosjektet er ikke beregnet å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi konkluderer med at BVP kan øke fokuset på elementer som øker lønnsomheten i et prosjekt, men at innkjøpsformen i seg selv ikke er avgjørende for lønnsomhet eller ikke. Hvis målet er lønnsomhet, er selve konseptvalget sannsynligvis viktigere enn hvordan rådgiver i planprosessen er kontrahert. Artikkelen peker på noen prinsipielle utfordringer med å benytte BVP på denne type oppdrag. Spesielt kombinasjonen med fastpris kan medføre at vektleggingen av tid går på bekostning av planfaglig kvalitet. Videre kan risikopremien bli høy ettersom prosessene er komplekse og mye er uforutsigbart sett fra rådgivers side. Gitt at BVP ønskes anvendt på planprosjekter i fremtiden, kan erfaringene fra dette caset være nyttige for andre oppdragsgivere. Vi peker ikke minst på viktigheten av å forstå modellen, ha avklart rollene, og bruke tilstrekkelig med tid i oppstartsfase på å bygge tillit. Videre bør en vektlegge transparens og åpenhet hele veien, for å sikre tillit blant alle berørte aktører.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlaget & Econaen_US
dc.titleØkt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved bruk av prestasjonsinnkjøp?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber26-37en_US
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelseen_US
dc.source.issue7en_US
dc.identifier.cristin1846396
dc.description.localcode© Econas Informasjonsservice ASen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record