Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChinga-Ramirez, Carla
dc.date.accessioned2021-01-27T07:54:00Z
dc.date.available2021-01-27T07:54:00Z
dc.date.created2020-11-26T14:23:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2535-4108
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724889
dc.description.abstractDenne teksten handler om læring av kritisk refleksivitet hos voksne studenter i høyere utdanning. Gjennom en utprøving av ulike innganger til studentenes verden, søker læreren å utvikle større sensitivitet til å kunne avgjøre når ulike undervisningsmetoder, teknikker eller teoretiske redegjørelser skal inn i undervisningen. Teksten er personlig, da forfatteren beskriver hvordan hennes måte å undervise på endres gjennom deltakelse på PedUp. Forfatteren redegjør hvordan hun tidligere pleide å holde tradisjonelle ‘tavle’ eller PowerPoint forelesninger, og hvordan hun i dag har fått kunnskap og innsikt i studentaktive undervisningsmetoder, noe som passer mye bedre til læring av kritisk refleksivitet hos voksne studenter. Teksten redegjør for ulike studentaktive undervisningsformer som fremmer studentenes selvoppdagelse og refleksjon. Et av hovedpoengene i denne teksten, er oppdagelsen av hvordan kritisk refleksivitet læres best når studentene selv er aktive og utforskende. Lærerens hovedoppgave blir dermed å tilrettelegge for at det oppstår gode diskusjoner, dialoger og samhandling i klasserommet. Når læreren er åpen og sensitiv for det uforutsigbare og det som oppstår der og da, inkluderes studentenes verden i større grad i undervisningen. Først da kan studentenes kritiske refleksivitet læres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleÅ lære studentene om kritisk refleksivitet gjennom lærerens pedagogiske sensitivitet i undervisningenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.volume5en_US
dc.source.journalLæring om læringen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1852984
dc.description.localcodeCopyright (c) 2020 Carla Ramirez Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal