Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBårdsen, Gunnar
dc.contributor.advisorMaih, Junior
dc.contributor.authorBorge, Anette
dc.date.accessioned2021-01-22T13:59:07Z
dc.date.available2021-01-22T13:59:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-471-9869-8
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724307
dc.description.abstractSummary Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models are popular within macroeconomic research, and used in many central banks for both forecasting and analysing monetary policy. However, the models are debated and continuously being developed. Expectations are important for modelling economic behavior in DSGE models, with rational expectations being the standard assumption. The aim of this thesis is to contribute with more research to the field, using indirect inference, the financial crisis and forecasting to analyse alternatives to the rational expectations assumption in a small open economy DSGE model setting. The first article uses indirect inference, to test whether it is possible to distinguish between three different expectation formation assumptions in a DSGE model. The three assumptions are rational expectations, and two forms of learning in expectations. Simulations show that indirect inference correctly distinguishes between the three assumptions. However, the complexity in the data and model, makes the model unable to replicate dynamics and volatility found in actual Norwegian and U.S. data used in the analysis. The second article analyses whether an economic shock, such as the financial crisis, might cause a shift from rational expectations to simple adaptive expectations in a similar DSGE model, using UK data. The analyses indicate that the model is in a regime with rational expectations for most of the estimation period, but shifts to adaptive expectations during the financial crisis. The regime with adaptive expectations is more volatile, and leads to more uncertainty in the model's forecasts. In the third article, forecasts of five macroeconomic variables of the UK economy from six different statistical and structural models are compared. This is done using root mean squared errors and the Diebold-Mariano test. Both a Markov-switching and a non-switching rational expectations version of the DSGE model, are included as candidates. The DSGE models included are not primarily intended for forecasting, but still performs relatively well. Overall, the results indicate that different variables may call for different forecasting strategies.en_US
dc.description.abstractSammendrag Dynamisk stokastiske generelle likevektsmodeller (DSGE-modeller), er modeller som er populære innenfor makroøkonomisk forskning, og blir brukt i mange sentralbanker både til prognoser og til å analysere monetær politikk. DSGE-modeller er imidlertid omdiskuterte, og derfor stadig under utvikling. Forventninger spiller en viktig rolle for økonomisk adferd i DSGE modeller, hvor standardantagelsen er at forventninger er rasjonelle. Denne avhandlingen tilstreber å bidra til forskningsområdet, ved bruk av indirekte inferens, finanskrisen og forecasting til å analysere alternativer til standardantagelsen om rasjonelle forventninger i en liten åpen økonomi DSGE-modell. I den første artikkelen brukes indirekte inferens, til å teste hvorvidt det er mulig å skille mellom tre forskjellige forventningsmekanismer i en DSGE-modell. De tre mekanismene er rasjonelle forventninger og to former for læring i forventninger. Simuleringer viser at indirekte inferens kan skille mellom de tre antagelsene. Kompleksiteten i data og modell, gjør det midlertid vanskelig for modellen å replikere dynamikken og volatiliteten i faktiske norske og amerikanske data brukt i analysen. I neste artikkel, analyseres det hvorvidt et økonomisk sjokk, som finanskrisen, kan føre til et skift fra rasjonelle forventninger til simple adaptive forventninger i en lignende DSGE modell, estimert på britiske data. Analysene indikerer at modellen befinner seg i et regime med rasjonelle forventninger gjennom det meste av estimasjonsperioden, men at den skifter til adaptive forventninger rundt finanskrisen. Regimet med adaptive forventninger er mere volatilt, og fører til større usikkerhet i modellens prognoser. I den siste artikkelen, sammenlignes forecasts av fem makroøkonomiske variable i britisk økonomi, fra seks forskjellige statistiske og strukturelle modeller. Dette gjøres ved bruk av root mean squared errors og Diebold-Mariano testen. To DSGE modeller, både med og uten mulighet for skift i forventninger, er inkluderte i analysene. DSGE-modellene som i utgangspunktet ikke er ment for forecasting, gjør det likevel relativt godt i sammenligningene. Alt i alt, ser det ut til at forskjellige variable krever forskjellige forecasting metoder.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2021:10
dc.titleEssays on Macroeconometrics: Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, Expectations and Forecastingen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.description.localcodedigital fulltext is not availableen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel