Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Wenche M
dc.contributor.authorSølvberg, Astrid Margrethe
dc.date.accessioned2021-01-04T12:55:08Z
dc.date.available2021-01-04T12:55:08Z
dc.date.created2020-12-18T12:12:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTidsskrift for velferdsforskning. 2020, 23 (4), 222-236.en_US
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721281
dc.description.abstractManglende digital kompetanse blant eldre kan hindre fullverdig deltakelse i dagens digitale samfunn. Utfordringer knyttet til mulig digital ekskludering gjør at det er behov for å vite mer om denne gruppens erfaringer med prosessen mot å bli digitale borgere. I denne teksten retter vi oppmerksomheten mot seniorers arenaer for læring av digital teknologi. Empirien som ligger til grunn, er hentet fra en kvalitativ intervjustudie av 18 seniorers erfaringer. Konstant komparativ analyse av datamaterialet ga fire kategorier: ‘tidligere bruk i jobbsammenheng’ (1), ‘frivillig kursdeltakelse’ (2), ‘personlig veiledning gjennom Seniornett og bank’ (3), og ‘på egen hånd med støtte fra venner og familie’ (4). Funnene viser at arenaene er preget av stor variasjon med hensyn til læringsmuligheter. Det kom fram at det å bli oppfordret til å komme i gang er betydningsfullt, og at det er vesentlig å ha tilgang til lavterskeltilbud som bidrar med kvalifisert støtte og oppmuntring. Avslutningsvis diskuterer vi betydningen av å utforme strategier for bedre å inkludere seniorer i det digitale samfunns- og hverdagslivet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleDigitalt medborgerskap. Seniorers erfaringer med arenaer for læring av digital teknologien_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber222-236en_US
dc.source.volume23en_US
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.0809-2052-2020-04-01
dc.identifier.cristin1861533
dc.description.localcodeCopyright © 2020 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal