Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Liv-Sigridnb_NO
dc.contributor.authorFremstad, Elinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:46:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:46:25Z
dc.date.created2008-02-05nb_NO
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier123430nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271993
dc.description.abstractKystlynghei er en menneskeskapt naturtype som i dag er truet på grunn av endret arealbruk. I Skeisnesset dekker kystlynghei store arealer, men busker og trær etablerer seg i det tidligere åpne landskapet. I Skeisnesset er det registrert flere fornminner, og flatene i vest er fredet som fuglefredningsområde. Kunn-skap om naturforhold og kulturpåvirkning må være utgangspunktet for en skjøtselsplan. Skjøtselsmetoder som vil være aktuelle i Skeisnesset er rydding av skog og kratt, brenning, beite og eventuelt lyngslått. Skjøtselsplanen deles inn i tre delområder: 1 stiområdet, 2 flatene i vest, 3 ryggene østover i Skeisnesset. Delområde 1 og 2 prioriteres før delområde 3 i skjøtselsarbeidet. Som grunnlag for skjøtselsplanen for Skeisnesset er det utarbeidet vegetsjonskart for ca. 3 km² av Skeisnesset. Floralisten viser totalt 314 arter av karplanter. Effekten av skjøtselen bør følges opp gjennom langsiktige studier.nb_NO
dc.description.abstractCoastal heathland is a complex of vegetation types made by man. It is threatened because of changes in land use. In Skeisnesset heathland covers large areas, but the invasion of trees changes the landscape. In Skeisnesset a lot of prehistoric sites are found and the western part of the area is a bird protection area. Knowledge about nature and culture makes the basis for a management plan. Management methods in Skeisnesset will be clearing, burning, grazing and, if possible, scything. The management plan divides the area in three subareas; 1 the path area, 2 the western part, 3 the eastern part. Area 1 and 2 has highest priority in the management work. A vegetation map for approximately 3 km² in Skeisnesset is also worked out, as a basis for the management plan. 314 species of vascular plants are registered in Skeisnesset. The effects of the management should be followed in the future.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherVitenskapsmuseetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2000:1nb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for Skeisnesset, Leka, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorienb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record