Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Trondnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:46:24Z
dc.date.available2014-12-19T14:46:24Z
dc.date.created2008-02-05nb_NO
dc.date.issued2001nb_NO
dc.identifier123427nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271987
dc.description.abstractKystlyngheiene er menneskeskapt og er i dag en trua naturtype. Redusert beite og opphør av slått og brenning fører til gjengroing. På Brakstadøyene dekker kystlynghei det meste av arealet, og disse øyene er blant de få lyngheiområdene i regionen som i dag brukes aktivt som beite for utgangarsau. Med utgangspunkt i undersøkelser av naturforhold og tidligere bruk blir det her gitt forslag til skjøtsel for å opprettholde beiteverdier og lyngheilandskapet på Måsøya og Nordøya. Det er foretatt artsregistreringer på øyene (også Skogøya), det er gjort vegetasjonsanalyser i forskjellige utforminger av lynghei og det er utarbeidd et grovt vegetasjonskart over Måsøya og Nordøya. Beitet bør opprettholdes om lag i samme omfang som i dag, og brenning bør utføres i deler av lyngheiene. Utviklinga av kratt og skog bør holdes under oppsikt, og rydding kan bli aktuelt. Effekten av skjøtselen bør følges opp med langsiktige studier.nb_NO
dc.description.abstractCoastal heathland is a complex of vegetation types made by man, threatened by the cessation of traditional land use such as burning, grazing and scything. Heathland covers a large part of the total area on Brakstadøyene, and these islands are among the few areas in this region where sheep still graze both winter and summer. A management plan is proposed for Måsøya and Skogøya, based on investigations of vegetation and earlier use. The investigations include species inventory (also on Skogøya), vegetation analyses and vegetation mapping. The aim of the plan is to maintain the grazing potential and the landscape values on Måsøya and Nordøya. The number of sheep must be kept at approximately the same level as today and some areas of heathland must be burned. The development of shrubs and trees must be kept under control, and clearance may be an option. The effects of the management should be followed in the future.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherVitenskapsmuseetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2001:1nb_NO
dc.titleBotaniske undersøkelser og forslag til skjøtsel av Brakstadøyene (Måsøya og Nordøya) i Fosnesnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorienb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record