Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFornes, Georgnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:50Z
dc.date.created2012-02-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier506625nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271361
dc.description.abstractDenne masteroppgaven drøfter aspekter ved finanskollapsen i Island, høsten 2008, og de påfølgende politiske demonstrasjonene utenfor det islandske Alltinget, i 2009. Feltarbeidet er i hovedsak utført blant demonstrantene. Oppgaven søker etter mulige forklaringer på demonstrantenes uttrykk og uttrykksformer, samt at oppgaven samtidig søker å forklare hvorfor nettopp Island ble så hardt rammet av den internasjonale finanskrisen i 2008. Mye har endret seg i Island i løpet av perioden jeg har arbeidet med oppgaven. Disse endringene kan sies å utgjøre en del av oppgaven; islendinger flest lo av (økonomiske) advarsler i forkant av kollapsen, man så tilløp til panikk og hamstring da kollapsen var et faktum, politiske alternativer og tro på samfunnsmessige endringer så dagens lys rett etter kollapsen, og til sist en normalisering og tilbakevending til hvordan ting var, før kollapsen. Finanskrise(r) kan til en viss grad analyseres etter én og samme mal, uavhengig hvor eller hvem den rammer (jfr. Reinert 2011). Det unike i islandsk sammenheng er at man vanskelig kan forstå islendingers handlinger relatert til - og reaksjoner på finanskollapsen, uten et blikk til landets historie, samt også årsaken(e) til den usedvanlig hurtige økonomiske veksten Island opplevde de siste tiår før økonomien kollapset.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Sosialantropologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleMótmæli. Perspektiver på finanskollapsen i Island.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Sosialantropologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel