Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvello, Øyvindnb_NO
dc.contributor.authorHøidal, Reidunnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:20Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:20Z
dc.date.created2014-07-11nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier734054nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271238
dc.description.abstractProblemstilling: Det er en todelt problemstilling i denne oppgaven: «Årsaker til, symptomer ved og barne- og ungdomspsykiatrisk utredning av Asperger syndrom, ADHD og RAD» «Overlappende symptomer og differnesialdiagnostiske kriterier for å skille mellom Asperger syndrom, ADHD og RAD» Metode: Litteratursøk i Google Scholar-basen gjennomført 17,18 og 19.januar 2012. Søkeordene var: ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse, reactive attachment disorders, disinhibibited attachment, inhibited attachment, attachment disorders in childhood, attachment disturbance og autism spectrum disorder, Asperger Syndrome, pervasive developmental disorder, autism. Jeg kjørte også kombinasjonssøk på de tre diagnosene, spesifikt med fokus på differensialdiagnostikk; «differential diagnosis». Dette ga 239 treff. Av disse har jeg basert meg på 143. Hovedfunnene fra disse presenteres ikke i tabeller, slik som ved systematiske litteraturstudier eller meta-analyse, men fortløpende i teksten i oppbygging av resonnementsrekker. Hovedfunn: De mest nyttige og holdbare symptomer å benytte i differnsialdiagnostikk mellom de tre lidelsene er komorbiditet, etiologi, evnen til sosial kontant, språk og kommunikasjon og miljøets betydning, derav omsorgen barnet har fått er de symptomer som er best egnet til å skille mellom de tre lidelsene. Mindre nyttige og holdbare i differensial diagnostikk er symptomene knyttet atferden barna viser, fordi dette fremstår som tilnærmet likt ved alle tre diagnosene. Dette framstilles i form av seks flytdiagrammer jeg har utviklet på bakgrunn av litteraturstudien.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleDifferensialdiagnostiske avveininger ved Asperger syndrom, ADHD og Reaktiv tilknytningsforstyrrelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel