Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordahl, Hans Mortennb_NO
dc.contributor.advisorHjemdal, Odinnb_NO
dc.contributor.authorIversen, Hanne Moenb_NO
dc.contributor.authorOlsen, Ingrid Sirevågnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:07Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:07Z
dc.date.created2013-12-10nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier677689nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271147
dc.description.abstractI klinisk forskning har det lenge vært en debatt om betydningen av fellesfaktorer og spesifikke faktorer i terapi. Forskerne strides fremdeles om hvilke faktorer som i størst grad kan tilskrives den ubestridte virkningen av terapeutisk behandling. I dette studiet undersøkes den relative betydningen av faktorene allianse, kompetanse, etterlevelse og behandlingstformat for utfall i terapi for generalisert angstlidelse (GAD). Behandlingsformatene som undersøkes er kognitiv atferdsterapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT). For å undersøke effekten av allianse, kompetanse og etterlevelse kodes disse faktorene i videofilmede terapisesjoner. Terapisesjonene er hentet fra en randomisert kontrollert (RCT) studie på GAD (n = 59), hvor de samme seks terapeutene behandlet klienter med både CBT og MCT. Statistiske analyser viste at allianse, kompetanse og etterlevelse var av liten betydning for behandlingsutfall. Behandlingsformat var den eneste faktoren som viste seg å være av signifikant betydning for utfall av terapi (t = -2.38, p < 0.05). MCT hadde en høyere effektstørrelse i behandling enn CBT (MCT d = 2.16, CBT d = 1.53). Funnene er viktige bidrag i debatten om optimalisering og effektivisering av psykoterapeutisk behandling for klienter med GAD.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.titleBetydningen av fellesfaktorer og behandlingsformat i terapi: En undersøkelse av faktorene allianse, kompetanse, etterlevelse og behandlingsformat i en RCT-studie av generalisert angstlidelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel