Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHagen, Rogernb_NO
dc.contributor.authorHolhjem, Ida Pernillenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:46Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:46Z
dc.date.created2013-03-18nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier611667nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270989
dc.description.abstractHørselshallusinasjoner er et vanlig symptom ved psykoselidelser, og kan i mange tilfeller bidra til en betydelig funksjonsnedsettelse. Hørselshallusinasjoner har i det siste tiåret blitt konseptualisert ved hjelp av ulike kognitive modeller og har blitt behandlet med intervensjoner basert på disse modellene. I den siste tid har forskning fokusert på metakognitive antagelsers rolle ved psykiske lidelser. Metakognitive teorier har også blitt benyttet for å forklare utviklingen og opprettholdelsen av hørselshallusinasjoner. Formålet med denne oppgaven er å gjennomgå empiriske studier som undersøker hørselshallusinasjoner med utgangspunkt i metakognitiv teori. To metakognitive forståelsesmodeller blir derfor presentert, og empiri som belyser modellene blir gjennomgått. Fokuset vil ligge på studier som undersøker tilstedeværelsen av metakognitive antagelser hos individer med hørselshallusinasjoner. Studiene som undersøker sammenhengen mellom metakognitive antagelser og hørselshallusinasjoner er i stor grad preget av forskjeller i resultater og metodemessige svakheter, som for eksempel manglende kontroll av konfunderende variabler, ulike metoder for måling av hørselshallusinasjoner, og utilstrekkelige måleinstrumenter. Studiene gir likevel samlet en viss støtte for en assosiasjon mellom metakognitive antagelser og hørselshallusinasjoner. Det konkluderes derfor med at det er fruktbart å videreutvikle metakognitive forståelsesmodeller og empiriske studier basert på disse. Kliniske og forskningsmessige implikasjoner av de gjennomgåtte studiene blir diskutert til slutt i oppgaven.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleMetakognitive antagelsers rolle i utviklingen og opprettholdelsen av hørselshallusinasjoner: En litteraturgjennomgangnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel