Show simple item record

dc.contributor.advisorVikan, Arnenb_NO
dc.contributor.authorGyldenskog, Runa Blomsnesnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:42:27Z
dc.date.available2014-12-19T14:42:27Z
dc.date.created2012-06-20nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier535632nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270850
dc.description.abstractSkam viser seg å være et sentralt bidrag til utvikling og opprettholdelse av psykopatologi, og kan i verste fall føre til et alliansebrudd mellom terapeut og pasient. Til tross for skammens vesentlige rolle i forhold til psykiske lidelser og behandling av disse, finnes det relativt lite kunnskap om skammen og den blir sjelden et tema i selve terapisituasjonen. Oppgaven tar utgangspunkt i tre hovedspørsmål: Hvordan er skam relatert til psykiske lidelser, hvilke implikasjoner har skam for terapeutisk allianse og hvordan kan man tilnærme seg skamproblematikk gjennom terapeutiske intervensjoner og behandlingsmetoder. Oppgaven oppsummerer og diskuterer hvordan skam kan være en sårbarhet for psykiske lidelser. Her trekkes ulike psykologiske mekanismer fram. Sannsynligvis utgjør skam en sårbarhet for psykiske lidelser gjennom flere av disse mekanismene. Skammens implikasjoner for terapeutisk allianse blir diskutert i lys av Bordins alliansedefinisjon. Man ser at skam spesielt utgjør en utfordring for dannelsen av det emosjonelle båndet mellom pasient og terapeut, og at dette fører med seg ekstra krav til terapeutiske egenskaper. Emosjonsfokusert og compassion-fokusert terapi er to retninger som sikter mot skamregulering. De to retningene er lovende, men det trengs mere empiri for å bekrefte den eventuelle effekten behandlingen har i forhold til skamproblematikk. Oppgaven konkluderer med at en tilnærming til skam gjennom en transdiagnostisk ramme kan være fruktbar, da skam, i likhet med andre transdiagnostiske fenomener, er forbundet med de fleste varianter av psykopatologi. Videre trengs det mere forskning på skam som fenomen, og mere fokus på terapeutiske egenskaper som fremstår som avgjørende for å "bekjempe skam" i en behandlingsrelasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleSkam som fenomen i psykiske lidelser og terapi -  Implikajoner for terapeutisk allianse og behandlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record