Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHestad, Knutnb_NO
dc.contributor.authorStenberg, Jonasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:50Z
dc.date.created2011-03-22nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier405496nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270580
dc.description.abstractEtt av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig följdreaktion på hjärnskada. Detta komplicerar den neuropsykologiska värderingen då det inte alltid står klart vad det är som orsakar en eventuell neuropsykologisk svikt. Syftet med denna studie är att klargöra sammanhang mellan depressions- och schizofreniskalorna i MMPI-2, som är det psykopatologiska instrument som oftast används i neuropsykologiska sammanhang, och neuropsykologiska testresultat. Två olika grupper neuropsykologiska patienter undersöktes. En hjärnskadad grupp där det förelåg positiva bilddiagnostiska fynd och en diffus grupp där problematiken var mer oklar och heterogen, men där det funnits misstanke om hjärnskada. Resultaten visade att den diffusa gruppen kännetecknades av högre psykopatologisk symptomtyngd än den hjärnskadade gruppen. Det var dock få och svaga sammanhang mellan depressions och schizofreniskalorna och neuropsykologiska testresultat för båda grupperna. När de mest psykopatologiskt symptomtyngda patienterna jämfördes med de minst symptomtyngda blev dock skillnader i neuropsykologisk prestation mellan dessa grupper något tydligare . Dessa resultat, tillsammans med tidigare forskning på psykiatriska och neuropsykologiska patienter, indikerar att det bara är relativt allvarlig psykopatologi som är förbunden med neuropsykologisk svikt. För att orsaksförklara neuropsykologisk svikt med psykopatologi i en neuropsykologisk utredning blir utmaningen att identifiera denna allvarliga psykopatologi. Det diskuteras huruvida MMPI-2 är ett lämpligt instrument för denna uppgift i neuropsykologiska undersökningar då dess specificitet för psykopatologi och dess sensitivitet för de aspekter vid psykisk sjukdom som antas moderera neuropsykologisk svikt kan ifrågasättas.nb_NO
dc.languageswenb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleBetydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningarnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelsenb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel