Show simple item record

dc.contributor.authorEggebø, Helga
dc.contributor.authorKarlstrøm, Henrik
dc.contributor.authorStubberud, Elisabeth
dc.date.accessioned2020-11-17T16:33:28Z
dc.date.available2020-11-17T16:33:28Z
dc.date.created2020-06-25T10:35:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTidsskrift for kjønnsforskning. 2020, 44 (2), 132-152.en_US
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2688324
dc.description.abstractDenne artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv analyserer vi 251 respondenters erfaringer med diskriminering og sosial ekskludering. Resultatene viser at over halvparten rapporterte om negative kommentarer eller handlinger fordi de bryter med normer for kjønn eller seksualitet, og noen flere på grunn av innvandrerbakgrunn. Om lag 1 av 3 rapporterte om opplevelser av ekskludering fra minoritetsmiljø fordi de er skeive, og 1 av 5 om eksklusjon fra skeive miljøer på grunn av innvandrerbakgrunn. Disse sammenhengene mellom sosial ekskludering og den doble minoritetsstatusen til skeive med innvandrerbakgrunn har i liten grad blitt undersøkt systematisk med kvantitative data tidligere. Kvantitative undersøkelser basert på selvrekrutterte utvalg – slik denne studien er et eksempel på – utgjør et viktig supplement til kvalitativ forskning på den ene siden og representative undersøkelser på den andre. Basert på de empiriske analysene i artikkelen drøfter vi hvordan kontekstsensitive interseksjonelle perspektiver kan kombineres med kvantitative metoder som tradisjonelt har vært rettet mot generaliserbare funn.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectLHBTQen_US
dc.subjectLGBTQen_US
dc.subjectDiskrimineringen_US
dc.subjectDiscriminationen_US
dc.subjectInnvandrerhelseen_US
dc.subjectImmigrant healthen_US
dc.subjectInterseksjonaliteten_US
dc.subjectIntersectionalityen_US
dc.subjectLevekåren_US
dc.subjectLiving conditionsen_US
dc.titleDiskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunnen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200en_US
dc.source.pagenumber132-152en_US
dc.source.volume44en_US
dc.source.journalTidsskrift for kjønnsforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1891-1781-2020-02-04
dc.identifier.cristin1817071
dc.description.localcodeAlle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal