Show simple item record

dc.contributor.authorLauritzen, Tonjenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:40Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:40Z
dc.date.created2014-02-14nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier696707nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-4927-0 (trykt utg.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-4928-7 (elektr. utg.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268791
dc.description.abstractI denne avhandlingen rettes søkelyset mot barns hverdagsliv når foreldrene bor i to hushold. Fokuset er på de romlige konsekvensene som følge av dette. 25 prosent av alle barn i Norge bor med bare en av foreldrene. Det har de siste årene vært en økning andel barn som har samvær med den andre forelderen, og de har mer samvær nå enn tidligere. Økningen i andelen barn som har delt bosted er et eksempel på det. Dette har konsekvenser for barns organisering av hverdagslivet, og for hvordan og hvor de konstruerer hjem som er temaet i denne avhandlingen.   Den analytiske tilnærmingen er et hverdagslivsperspektiv og hjemmets plass i hverdagslivet. Hjem består av flere dimensjoner som en fysisk, en relasjonell og en sosial dimensjon. Teorier om hjem og rom står sentralt i en slik tilnærming, og Lefebvres romlige triade er brukt som referanseramme for analysemodellen som er utviklet for konstruksjon av hjem. Den viser at hjem som romlighet konstrueres i et samspill mellom de ideene vi har om hjem, og våre erfaringer og praksiser. Datamaterialet består i hovedsak av sytten kvalitative gruppe- og individuelle intervjuer med ni barn som har foreldre i to hushold, samt tabellanalyser fra en omdannet barnefil fra Samvær- og bidragsundersøkelsen 2002 fra Statistisk sentralbyrå. I konstruksjonen av hjem mellom to hushold fremkommer det at mulighetene til å veksle mellom tid med familien og tid for seg selv, i husene og i nærmiljøene, har stor betydning for hvor barn føler seg hjemme. Det gjør at mine informanter setter likhetstegn mellom hvor de bor og hvor de har sine hjem. Hjemmet/ene kjennetegnes av at barna deltar i og er en del av husholdenes rutiner, både i huset og i familien, samt at de har sine egne rutiner i nærmiljøet. De fleste av informantene erfarer at de bor ett sted - hos bostedsforelderen. Det betyr ikke at de ikke føler seg hjemme langs noen av dimensjonene ved hjem i samværsforeldrenes hushold, spesielt langs den relasjonelle dimensjonen, i familien.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:10nb_NO
dc.titleBarns hjem mellom to hushold: En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to husholdnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.description.degreePhD i sosiologinb_NO
dc.description.degreePhD in Sociologyen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record