Show simple item record

dc.contributor.advisorRapp, Annanb_NO
dc.contributor.authorFarstad, Henrik Andrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:39Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:39Z
dc.date.created2014-01-31nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier692515nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268784
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg dominerende idéer om arbeid mot frafall i videregående skole sett i lys av et ny-institusjonelt perspektiv. Ved hjelp av en sammenlignende dokumentanalyse av sentrale ekspertuttalelser, norske styresmakters politiske dokumenter og iverksatte tiltak utledes det hvilke idéer om arbeid mot frafall som fremtrer som vesentlige, og i hvilken grad norske styresmakters iverksatte tiltak er koblet til idéene formidlet i de politiske dokumentene. I analysen kommer det frem at idéene som formidles i de utvalgte ekspertuttalelsene og norske styresmakters dokumenter har mange likhetstrekk, men at det finnes ulikheter når det gjelder argumentasjon, ordlyd og vektlegging. I tråd med oppgavens teoretiske tilnærming vurderes dette som et eksempel på at idéer formidlet av ekspertene påvirker norske styresmakter, men at norske styresmakter oversetter disse idéene for at de skal passe bedre i deres kontekst. Et hovedfunn i oppgaven er at norske styresmakter formidler idéer som representerer to motstridende virkelighetsforståelser. På den ene siden vurderes elevenes evner som formbare, mens på den andre siden formidles en mer deterministisk virkelighetsforståelse der elevenes utgangspunkt i større grad bestemmer frafallet. Dette ser ut til å være et resultat av at ulike institusjonaliserte idéer utøver et press på norske styresmakter. En samlet vurdering av norske styresmakters politiske dokumenter og iverksatte tiltak, viser at idéer og løsninger som impliserer at elevene er formbare ser ut til å være de mest dominerende. Styresmaktenes iverksatte tiltak ser ut til å være tett koblet til mange av norske styresmakters idéer, men avviker fra hovedstrategien tidlig innsats. Mulige årsaker til dette blir diskutert, men konklusjonen blir at arbeid mot frafall bare er én del av utdanningspolitikken, og at et større datamateriale er nødvendig for å kunne gi en tilfredsstillende forklaring.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleSpredning av ideer mellom eksperter, politikk og praksis: En studie av frafallsdiskursen om norsk videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record