Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRapp, Annanb_NO
dc.contributor.advisorLeiulfsrud, Håkonnb_NO
dc.contributor.authorHagen, Tora Helen Hillernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:36:25Z
dc.date.available2014-12-19T14:36:25Z
dc.date.created2013-09-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646079nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268680
dc.description.abstractForskningsprosjektet er en empirisk undersøkelse om hvordan en sammenslått skole håndterer felles standarder rundt pedagogisk differensiering. Bakgrunnen for prosjektet er en økt bevissthet rundt økte krav og forventninger til skolen og lærerne, og et bilde av skolen som en kompleks organisasjon. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan en organisasjon håndterer motstridende krav og mål, og med støtte i institusjonell teori kan forklares som påvirkning fra institusjonelle omgivelser. Forskningen baserer seg på dybdeintervju av skoleledere, og fokusgruppeintervju av lærere ved samme skole, med flere studiested. Denne undersøkelsen ser på hvordan skoleledere håndterer pedagogisk differensiering fra sitt ståsted, og hvordan lærere håndterer skolens standarder omkring pedagogisk differensiering. Prosjektet benytter seg av ny-institusjonell teori i lys av John Meyer og Brian Rowan, og forklarer hvordan skolen skaper en formell og uformell struktur, og på flere måter løskobler seg fra skolens standarder. Prosjektet søker å belyse gjennom teori og empiri hvordan ulike dilemmaer kan oppstå i skolen rundt pedagogisk differensiering og standardisering, og på hvilke måter spenningsfeltet håndteres.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO
dc.titleLæreren og skolen i spenningsfeltet mellom standardisering og pedagogisk differensieringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel