Show simple item record

dc.contributor.advisorKermit, Patricknb_NO
dc.contributor.advisorYtterhus, Borgunnnb_NO
dc.contributor.authorEvans-Jordan, Sarahnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:37Z
dc.date.created2014-09-10nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier745262nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268025
dc.description.abstractUndersøkelsen som denne oppgaven bygger på har til hensikt å belyse ordningen Tolk på arbeidsplass (TPA), hvor tegnspråklige døve arbeidstakere har rett til tolk på sine arbeidsplasser. Undersøkelsen består av kvalitative intervjuer med et utvalg av tolker som arbeider i ordningen. Problemstillingen har vært hvordan tolker opplever det å være tolk i disse sammenhenger, og det er tatt utgangspunkt i forskningsspørsmålet: Hvordan påvirker faglige, etiske og praktiske aspekter ved tolking på arbeidsplass tolkens refleksjoner omkring spørsmål på språk og rolle? I en tidligere evaluering av Tolk på arbeidsplass ordningen (ECON, 2004) ble det undersøkt i hvor stor grad de døve og hørende brukere mente at ordningen var hensiktsmessig og tilfredsstillende. I denne evalueringen ble ikke tolkenes erfaringer og synspunkter etterspurt. Vi mener at tolken sitter med mye verdifull kompetanse og mange ulike erfaringer som kan belyse ordningen ytterligere. Datamaterialet består av kvalitative intervjuer med 12 tolker som jobber i ulike organisatoriske former for TPA. Intervjuene ble tatt opp og senere transkribert. Analyse av datamaterialet med utgangspunkt i Grounded Theory ga flere temaer som etter hvert ble analysert i mer dybde. Ett gjennomgående hovedtema, det å være tilstede på en god måte, synes å binde sammen flere undertema, som særlig har å gjøre med språkbruk på arbeidsplassen, tolkens forventninger, og forhold til andre på arbeidsplassen. I tillegg blir tolkens handlingsrom (eller mangel derav) et tema, før vi går videre til å diskutere det å se og det å være sett. Til slutt deler vi tolkenes refleksjoner rundt arbeidsspråkene sine. Avslutningsvis blir det skissert implikasjoner for videre forskning, fremtidig tolkeutdannelse, og utøvelse av en tolkeprofesjon i rask evolusjon.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleBeing present in a good way: Interpreters’ reflections on working in staff- and workplace interpreting in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record