Show simple item record

dc.contributor.advisorInnstrand, Siw Tonenb_NO
dc.contributor.authorVegsund, Hildenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:34Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:34Z
dc.date.created2014-06-24nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier728850nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/268009
dc.description.abstractOrganisasjoner forventer i dag av sine ansatte at de skal være engasjerte i sin jobb, og at de skal være villige til å gjøre det lille ekstra for at bedriften skal være konkurransedyktige. Arbeidsengasjement er et forholdsvis nytt begrep, og det er først i de senere år at det har vært fokus på denne type forskning. Det er i dag et økende behov for helsearbeidere, og da i særlig grad sykepleiere. I flere land, inkludert Norge, har det i de senere år vært en omlegging av helsetilbudet i et forsøk på å redusere kostnadene. Et av tiltakene har vært å kutte ned på antall sykepleierstillinger, noe som har ført til økt belastning for sykepleiere. Noe av forskningen som har vært gjort de seneste år kan tyde på at å ha et større fokus på å skape arbeidsengasjement kan være et bidrag til at sykepleiere vil forbli i sine jobber. Denne masteren består av to artikler. Den første er en teoriartikkel, som tar for seg aktuell teori knyttet til arbeidsengasjement generelt og blir drøftet opp mot sykepleiere. Concervation of Resources theory (COR) blir brukt for å forklare sammenhenger mellom ressurser og krav i arbeidet, og hvordan det kan påvirke arbeidsengasjement eller mangel på sådant. I tillegg blir Job Demand-Resouces Model brukt for å vise hvordan jobb ressurser som sosial støtte fra ledere, autonomi og arbeidstyngde kan starte en motivasjonsprosess som kan bidra til økt arbeidsengasjement. Artikkel to er en empirisk kvantitativ artikkel. Utvalget i denne artikkelen er norske sykepleiere fra ulike helseinstitusjoner i Norge, og spørreundersøkelsen er longitudinell. Arbeidsengasjement blir her sett i forhold til sosial støtte fra ledere, arbeidstyngde og autonomi. Resultat fra analysene viste at arbeidstyngde var det som hadde den største innvirkningen på arbeidsengasjement, men også støtte fra ledere har betydning for å få engasjerte sykepleiere. Det var ingen signifikant sammenhengen mellom autonomi og arbeidsengasejement i analysene som denne artikkelen bygger på. Den empiriske delen av denne masteren er tenkt skrevet for tidsskriftet Journal of Advanced Nursing.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleWork engagement among nursesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record