Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Knut
dc.contributor.advisorStovner, Lars Jacob
dc.contributor.authorÅsberg, Anders Nikolai
dc.date.accessioned2020-09-28T07:39:01Z
dc.date.available2020-09-28T07:39:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-4071-3
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679832
dc.description.abstractSummary in English Background Migraine and musculoskeletal complaints are both common conditions in the general population. They are major causes of morbidity and disability, and have a huge socioeconomic impact on society. Several studies on mortality have been conducted with conflicting results. Therefore, our aim was to conduct prospective population-based cohort studies where we would investigate the association of migraine, non-migrainous headache and musculoskeletal complaints with mortality. Method The participants in our studies were drawn from the second Nord-Trøndelag Health Survey (HUNT2) performed during 1995-97, and data were coupled with the Norwegian Cause of Death Registry with follow-up through the year 2011. Of the 92,936 invited individuals, 70% were classifiable regarding chronic musculoskeletal complaints, 54% were classifiable regarding incident musculoskeletal complaints and 56% could be classified regarding migraine and non-migrainous headache. Mortality hazard ratios during a mean of 14 years of follow-up was estimated using Cox regression with adjustments for a large number of potential confounding factors, where the groups with migraine, non-migrainous headache and musculoskeletal complaints were compared to a control population without these disorders. Results There was no difference in all-cause mortality for participants suffering from non-migrainous headache and migraine with and without aura, when compared to participants without headache. Among men with infrequent migraine without aura, a slightly reduced cardiovascular mortality was found. No associations were found between incident or chronic musculoskeletal complaints and all-cause mortality, mortality from cancer, cardiovascular mortality or mortality from other causes. Conclusion There is no evidence of a higher mortality rate among individuals with migraine or nonmigrainous headache or with incident or chronic musculoskeletal complaints.en_US
dc.description.abstractSammendrag på norsk – Summary in Norwegian Bakgrunn Både migrene og muskel- og skjelettplager er vanlige lidelser som i stor grad bidrar til sykelighet og uførhet, og har store sosioøkonomiske konsekvenser for samfunnet. Betydning av migrene og muskel- og skjelettplager for mortalitet er blitt vurdert i flere ulike studier med sprikende resultater. Fordi sammenhengen mellom disse lidelsene og dødelighet fortsatt var uavklart, ønsket vi å undersøke hvorvidt migrene, ikke-migrenøs hodepine og muskel- og skjelettplager er assosiert med endret dødelighet ved å kombinere data fra en stor befolkningsundersøkelse og dødsårsaksregistret. Metode Den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) utført i perioden 1995-97 dannet grunnlaget for våre studier, og data fra denne ble koblet sammen med data fra Dødsårsaksregisteret med oppfølgning til og med 2011. Totalt 92,936 individer ble invitert til å delta i HUNT2. Spørreskjema ble besvart av henholdsvis 70% vedrørende kroniske muskelog skjelettplager, mens 54% responderte på kortvarige muskelplager og 56% på spørsmål om migrene og ikke-migrenøs hodepine. Med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 14 år ble hazard-ratio for dødelighet beregnet med Cox-regresjon, og det ble justert for et stort antall mulig konfundere. Resultater Resultatene fra våre justerte analyser gav ingen holdepunkter for at migrene eller ikkemigrenøs hodepine var assosiert med økt dødelighet. Faktisk ble det blant menn med migrene uten aura under 7 dager per måned funnet en litt redusert kardiovaskulær dødelighet. Det var ingen sammenheng mellom kroniske eller kortvarige muskel- og skjelettplager og total dødelighet, kreftdødelighet, kardiovaskulær dødelighet eller dødelighet av andre årsaker. Konklusjon Resultatene fra våre studier gav ingen holdepunkter for økt dødelighet blant individer med henholdsvis migrene, ikke-migrenøs hodepine eller muskel- og skjelettplager sammenlignet med personer uten slike plager.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:107
dc.titleMigraine and musculoskeletal complaints: The association with mortalityen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.description.localcodedigital fulltext is not availableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record