Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTøssebro, Jannb_NO
dc.contributor.authorBakke, Lailanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:09Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:09Z
dc.date.created2012-08-01nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier542425nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267874
dc.description.abstractDenne masteroppgaven belyser hvorfor noen funksjonshemmede lykkes med å komme i ordinært arbeid og andre ikke. Jeg bruker symbolsk interaksjonisme for å belyse de prosesser som skjer i arbeidslivet. I alt har jeg intervjuet syv personer som har en funksjonshemning. Fem av disse var i arbeid og to var uføretrygdet. I tilegg har jeg brukt deltagende observasjon som en metode for å samle inn data. Ved deltakelse på Veien-videre seminarene til Open Mind har jeg samlet inn data fra arbeidsgivere, hjelpeapparatet og funksjonshemmede i og utenfor arbeid. Jeg har brukt Open Minds trainee program som illustrasjon på hvilke tiltak som kan bidra til at arbeidssøkeren får troen på at han har noe å bidra med, og kan lykkes. Dette fordi programmet har utviklet en metodikk som fungerer, og denne illustrerer godt hva som er problemet for mange i overgangen mellom utdanning/arbeid. Det å leve med en funksjonshemning, synlig eller ikke, gir et stigma. I samhandlingen med omgivelsene møter de ulike forventinger. Dette gjør at jobbsøkere med en funksjonshemning blir et tre-hodet-troll. Satt på spissen så må de ovenfor hjelpeapparatet synliggjøre de negative aspektene ved funksjonshemningen sin, og ha et medisinsk perspektiv, for få ytelser og tjenester som er nødvendig for å få hverdagen til å fungere. Når disse er på plass, må de være ydmyke mottakere som tar i mot tjenester og ytelser på hjelpeapparatets premisser. Ovenfor arbeidsgiver må de klare å selge sine ressurser som arbeidstaker, og sin kompetanse. De må prestere like godt som andre, og i egne øyne bedre, for å være konkurransedyktige. Funksjonshemningen må underkomuniseres. Dette blir to "hoder" med veldig forskjellig budskap, og selvbilde. Det tredje hodet blir personen selv, balansen mellom disse to ytterpunktene, det vedkommende skal gå ut å møte samfunnet med. Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg funnet at troen på en duger og har noe å bidra med i arbeidslivet er nøkkelen for å lykkes. De prosessene som mange beskriver de går igjennom før de kommer i en posisjon der de kan søke arbeid og tre inn i arbeidslivet, er full av motstand. For mange av informantene opplevdes hverdagen som en kamp. En kamp mot negative holdninger, og et hjelpeapparat som i liten grad er til hjelp. Det å bevare troen på seg selv og sin egenverdi har for mange vært svært utfordrende. Allikevel lykkes mange funksjonshemmede å komme i ordinært arbeid. Dette fordi de har en indre vilje til å stå på, og handlingskompetanse til å håndtere de ulike rolleforventingene de møter i hverdagen. Det er nettopp dette de lærer gjennom Open Minds trainee program.  nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectarbeidno_NO
dc.subjectfunksjonshemmingno_NO
dc.titleDen skjulte virkeligheten: En kvalitativ studie av funksjonshemmedes egenopplevelse av seg selv som ressurs på arbeidsmarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel