Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkolbekken, John-Arnenb_NO
dc.contributor.authorKvisten, Frøydisnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:03Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:03Z
dc.date.created2012-02-16nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier503656nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267832
dc.description.abstractTema for studien er arbeidsglede hos fysioterapeuter på lokalsykehus. Fokus på arbeidsglede i stedet for på belastninger og negative reaksjoner er i samsvar med en generell trend innen helsefremmende arbeid. Det er foreløpig lite forskning på dette området, selv om mange undersøkelser har påpekt at dette er en sektor med høye jobbkrav og hvor mangel på ressurser er vanlig. For å øke de ansattes produktivitet og konsentrasjon, og i tillegg utvikle samarbeid mellom individer, kan jobbtilfredshet og jobbengasjement være viktige brikker. Nettopp derfor bør positive jobberfaringer være et satsningsområde for organisasjoner som ønsker å fremme et godt og produktivt arbeidsmiljø. Formålet med studien er å finne ut hva som gjør atfysioterapeuter blir i sine yrker og trives, til tross for vedvarende arbeidspress. Forskningsspørsmålet er: Hvordan opplever fysioterapeuter arbeidsglede i spenningsfeltet mellom ideal og realitet på et lokalsykehus? Det ble gjort en kvalitativ studie med semistrukturerte intervju av fire fysioterapeuter som hver har mer enn fem års arbeidserfaring. Forhold som har betydning for fysioterapeuters arbeidsglede ble i disse intervjuene kartlagt nærmere. Arbeidsglede kan betraktes både fra et mikro- og makroperspektiv, bestående av individuelle og kollektive faktorer. For fysioterapeuter ved sykehus består arbeidsglede i et mikroperspektiv av meningsfylde i arbeidet, autonomi, faglig utvikling og organisasjonskompetanse. På gruppenivå handler det om å dele felles verdier, opplevelser og stolthet knyttet til felles innsats, som gir resultater. Å anerkjenne gapet mellom ideal og realitet i sykehushverdagen hører med til vår tids medisinske utvikling. Når fysioterapeutene i fellesskap blir enig om premisser for profesjonsutøvelsen, viser funn i denne studien at dette bidrar til mestring av krysspress. Disse positive faktorene bidrar sammen til at fysioterapeuter på lokalsykehus opplever glede og motivasjon, selv i hektiske perioder og større omorganiseringsprosesser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleArbeidsglede hos fysioterapeuter ved lokalsykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel