Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKiik, Riinanb_NO
dc.contributor.authorRye-Hytten, Kirstinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:34:01Z
dc.date.available2014-12-19T14:34:01Z
dc.date.created2011-12-29nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier470734nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267823
dc.description.abstractForskning på seksuelt misbrukte menn er mangelfull både i Norge og på internasjonalt plan. Opplevelsen av det profesjonelle hjelpeapparatet sett igjennom øynene til seksuelt misbrukte menn er en ny vinkling på det som er gjort tidligere. Hensikten med denne masteroppgaven er å få en bedre forståelse for hvordan det er å være seksuelt misbrukt som mann. Fokuset har vært på å gi informantenes subjektive opplevelser en stemme. Deres opplevelser har kommet i form av 5 skriftlige historier hvor det har vært et mellomledd mellom meg og dem. Informantene ble rekruttert gjennom ulike støttesentre og en internettside. Disse historiene har hatt forskjellig lengde fra 3 til 20 sider og derfor har noen informanter blitt trukket mer frem i resultatene. Historiene har blitt analysert ved hjelp av analysemetoden tekstkondensering. Resultatene forteller oss at det er relasjonen mellom den seksuelt misbrukte og den profesjonelle hjelper som står høyest. Informantene har vært på søken etter å finne den riktige personen som kan hjelpe og ikke det riktige hjelpeapparatet.nb_NO
dc.description.abstractResearch on sexually abused men is deficient both in Norway and internationally. The experience of the professional care system seen through the eyes of sexually abused men is a new angle contrary to what's been done before. The purpose of this thesis is to gain a better understanding of how it is to be a sexually abused man. The focus has been to give the informants' subjective experiences a voice. Their experiences have come in the form of five written stories where there has been an intermediary between me and them. The informants were recruited through various support centers and a website. These stories have had a different length from 3 to 20 pages and therefore, some informants were drawn more pronounced in the results. The stories have been analyzed using the analysis method systematic text condensation. The results tell us that it is the relationship between the sexually abused and the professional help that is the most prominent. Informants have been on the quest to find the right person who can help and not the right support system.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.subjectseksueltmisbrukno_NO
dc.subjecthjelpeapparatno_NO
dc.subjectterapino_NO
dc.subjectvoksenno_NO
dc.subjectmennno_NO
dc.title"Jeg trengte en tråd til et menneske for nå hadde jeg ingen": Menn som er seksuelt misbrukt i barndommen og deres møte med det profesjonelle hjelpeapparatet i voksen aldernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel