Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRiina Kiik,nb_NO
dc.contributor.authorMagnussen, Maritnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:52Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:52Z
dc.date.created2011-10-24nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier451097nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267799
dc.description.abstractForskning på selvhjelpsgrupper og pårørende av rusavhengige er mangelfull både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten med den empiriske delen av denne masteroppgaven var å undersøke selvhjelpsgruppers betydning for empowerment hos pårørende av rusavhengige. Det ble gjennomført semistrukturerte intervju av ni pårørende som deltok eller hadde deltatt i en selvhjelpsgruppe. Informantene ble rekruttert gjennom Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) og Al-Anon Familiegrupper. Dataene ble analysert ved hjelp av analysemetoden systematisk tekstkondensering. Funnene indikerer at selvhjelpsgruppedeltakelse har stor betydning for de pårørendes empowermentprosess, spesielt på individ og gruppenivå. Et interressant funn var at selvhjelpsgruppas tilhørighet inn i en større organisasjon så ut til å ha betydning for empowerment på samfunnsnivånb_NO
dc.description.abstractThere are few studies on self-help groups and next of kin of drug addicts and alcoholics, both nationally and internationally. The purpose of the empirical part of this thesis was to investigate the self-help groups' impact on empowerment of families of drug addicts and alcoholics. Semistructured interviews of nine family members who participated, or had participated, in a self-help group was conducted. Informants were recruited through the National Association against drugs (LMS) and Al-Anon Family Groups. The data were analyzed using the method systematic text condensation. The findings indicate that self-help group participation is very important for the participants empowerment, particularly on the individual and group level. An interesting finding was that self-help group membership in a larger organization appeared to be significant for empowerment at community level.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"Det er jo den du er mest glad i som har problemet": En kvalitativ studie av selvhjelpsgruppers betydning for empowerment hos pårørende av rusavhangigenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel