Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMagnus, Evanb_NO
dc.contributor.authorLyngen, Jorunn Marienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:31Z
dc.date.created2011-02-23nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier400736nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267718
dc.description.abstractMasteroppgaven er en kvalitativ semistrukturert intervjuundersøkelse som tar utgangspunkt i en bygård, opprinnelig fra 1958, i en småby i Midt-Norge. Boligblokka ble rehabilitert i 2008, og kommunen i samarbeid med Husbanken har brukt mye ressurser på å stimulere til brukermedvirkning både ved planleggingen og ved bruken av leilighetskomplekset. I studien er fem beboere intervjuet om sitt hverdagsliv i blokka. Fire av informantene har bodd i boligblokka siden før oppussingen. I blokka har kommunen valgt å samle mennesker med alvorlig og langvarig rusproblematikk og psykiske lidelser. Fire av informantene har et erkjent rusproblem. Hva forskningsfeltet sier om det å bo når en har rus- og psykiske problemer er beskrevet. Intervjuene er analysert etter metoden Systematisk Tekst Kondensering inspirert av Adorno Giorgi og modifisert av Kirsti Malterud. Funnene sier noe om hverdagslivet til personene i den rehabiliterte bygården , hvordan de fysiske omgivelsene innvirker på deres hverdagsliv og hvilken betydning de sosiale omgivelsene kan ha for aktiviteter i hverdagen. Funnene drøftes på bakgrunn av Model of Human Occupation, teorier om hverdagsliv og teorier om avvik og stigmatisering. Informantene gir uttrykk for en stor grad av tilfredshet av å bo i blokka. De ønsker en fredelig tilværelse, hvor de har frihet til å bestemme selv i sin hverdag, og verdsetter sterkt at de kan låse døra til sin egen leilighet og være i fred. De vil ikke ha personale som bestemmer i huset. De har ikke motforestillinger mot å bo i et leilighetskompleks der mange med ganske lik type problematikk er samlet. Det diskuteres om dette skyldes selvstigmatisering. Det kom også fram en barriere mellom alkoholavhengige og narkotikaavhengige. De to gruppene er forsøkt adskilt i hver sin oppgang, men det er en utstrakt misnøye de to gruppene i mellom når det gjelder livet i hverdagen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleFred, frihet og egen nøkkel.: En studie av hverdagslivet til personer med rus- og psykiske problemer i en rehabilitert bygård.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel