Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkmann, Mari Annenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:33:28Z
dc.date.available2014-12-19T14:33:28Z
dc.date.created2010-12-06nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier374625nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267704
dc.description.abstractSAMMENDRAG FRA ARTIKKEL 1 En presentasjon av universell utforming sett i lys av historiske og politiske prosesser Universell utforming har på bakgrunn av en endret forståelse omkring funksjonshemmede vokst frem som et sentralt prinsipp i forhold til hvordan utforminger i samfunnet skal utarbeides. Asmervik (2009) hevder blant annet at universell utforming kan føre til at omgivelsene blir utformet slik at flere kan benytte dem. Den endrede oppfattelsen omkring diskriminering i politikken er vesentlig for å gi like muligheter til personer med redusert funksjonsevne i samfunnet. Dette kan blant annet være med på å forhindre at det blir store forskjeller på hvilke omgivelser og tjenester hver enkelt i samfunnet kan benytte. Mens heis tidligere ble sett på som en særløsning for personer med redusert funksjonsevne, blir det i lovverk i dag behandlet som diskriminerende at et offentlig bygg ikke har denne utformingen (Ot.prp. nr. 44, 2007-2008). Manglende tilgjengelighet oppfattes altså som ulovlig diskriminering. Denne artikkelen vil ta sikte på å sette universell utforming som begrep og innfallsvinkel inn i en større sammenheng, med utgangspunkt i den endrede forståelsen omkring funksjonshemming, og etter mål og intensjoner man ser innenfor norsk politikk.     SAMMENDRAG FRA ARTIKKEL 2. «Hjelp jeg har reist meg bort» Opplevelser knyttet til universell utforming sett i perspektivet til mennesker med redusert funksjonsevne. Universell utforming står i dag som et overordnet mål i politikken når det gjelder å tilpasse samfunnet for en større del av befolkningen. Personer med redusert funksjonsevne er en av gruppene som på ulike måter blir utestengt på grunn av et samfunn som ikke er tilrettelagt for deres behov. Hensikten med denne studien er å få innsikt i hvilke opplevelser personer med redusert funksjonsevne har av samfunnet i dag. Fem personer med redusert funksjonsevne ble intervjuet gjennom semi-strukturerte intervjuer. Resultatet indikerer at informantene ønsker å bli verdsatt på lik linje med andre, der løsningene er tilpasset deres behov, fremfor at omgivelsene blir universelt utformede.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO
dc.titleUniversell utforming - en utopi?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record