Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMatsen, Egilnb_NO
dc.contributor.authorTinholt, Petter Hellstrandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:47Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:47Z
dc.date.created2013-10-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier656641nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267529
dc.description.abstractInvesteringer på tvers av land øker, spesielt for vestlige investorer. For å avdekke muligheter og risikoer i de minste, men likevel investerbare, landene har jeg benyttet teori om internasjonal diversifisering og tester. Mye av forskningen som finnes gjelder for Emerging Markets, mens det finnes lite for Frontier Markets. Tilgjengelig datamateriale har gitt meg mulighet til å analysere 20 av 32 land fra Frontier Markets. Jeg har benyttet tidsserier på forskjellige lengder, de lengste fra 2001 – 2013 og de korteste fra 2005 – 2013. For å avdekke muligheter for en vestlig investor i Frontier Markets, har jeg benyttet meg av analyse på historisk avkastning frem til februar 2013. For å analysere volatiliteten tilknyttet Frontier Markets har jeg benyttet meg av teori og empiri. Jeg har avdekket risiko ved å se på konstant volatilitet, historisk volatilitet og en GARCHmodell. I tillegg til dette, har jeg benyttet meg av Internasjonal CAPM, for å avdekke bevegelsesmønstre til tidsseriene. Oppgaven avslutter med en empirisk undersøkelse av resultatene for Internasjonal CAPM. Mine analyser tyder på at det finnes gode investeringsmuligheter i disse markedene, men at avkastningene sannsynligvis vil følge verdensmarkedet. Enkelte av landene har fastkursregime, hvor valutaene er låst mot amerikanske dollar, som unngår en del av valutarisikoen.nb_NO
dc.description.abstractInvestments across countries increase, especially for investors from the Western World. To identify opportunities and risks in the smallest, yet investable, countries I have used theory of international diversification and tests. Much of today’s research is applicable to Emerging Markets, while there is little research on Frontier Markets. Available data material has given me the opportunity to analyse 20 of 32 countries from Frontier Markets. I have used the time series of different lengths, the  longest from 2001 - 2013 and the shortest from 2005 to 2013. In order to uncover opportunities for an investor, from the Western World, in Frontier Markets I analysed historical returns until February 2013. To analyse the  volatility associated Frontier Markets I have availed both theory and empiricism. I have uncovered risk at the constant volatility, historical volatility and GARCH  model. In addition to this, I have availed International CAPM, to detect movement patterns in each index time series. The thesis finishes with anempirical examination of the results of the International CAPM. My analysis suggests that there are good investmentopportunities in these markets, but the returns are likely to follow the world market. Some countries have  fixed exchange-rate regime, where currencies are locked against the U.S. dollar, which avoids some of the currency risk.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO
dc.titleAvkastning og risiko ved investeringer i Frontier Marketsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel