Show simple item record

dc.contributor.advisorTorvik, Ragnarnb_NO
dc.contributor.advisorJohansen, Kårenb_NO
dc.contributor.authorLarsen, Vegard Høghaugnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:32:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:32:31Z
dc.date.created2012-09-14nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier552570nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267409
dc.description.abstractIn this thesis I present and test an intertemporal model for the current account. The model predicts a nation that prefers a smooth consumption pro le where the current account balance is used as a tool to smooth consumption based on expectations about future changes in net output. The model implies a present-value relationship between the current account and future changes in net output. The present-value model (PVM) is a nested version of a general vector autoregression (VAR). I estimate this general VAR for quarterly Norwegian data for the period 1981 to 2011. The cross-equation restrictions on this VAR that are implied by the PVM is rejected for Norwegian data, but I present some favorable, less formal results from the intertemporal model.nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven presenteres og testes en intertemporær modell for ett lands betalingsbalanse. I modellen ser vi et land som foretrekker en glatt konsumbane. På grunnlag av forventninger om fremtidig utvikling i inntekt brukes betalingsbalansen til å fordele inntekt mellom perioder for oppnå ett konstant konsumnivå over tid. Modellen impliserer en nåverdi sammenheng der betalingsbalansen er lik neddiskontert sum av fremtidige endringer i inntekt. Denne nåverdi-modellen er et spesialtilfelle av en generell vektor autoregresjons-modell. Jeg estimerer denne generelle modellen for norske kvartalsdata fra perioden 1981{2011. Restriksjonene som gir nåverdi-modellen er forkastet for norske data, men jeg presentrer noen mindre formelle resultater til fordel for den intertemporære modellen.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO
dc.titleThe Present-Value Model of the Current Account: Results from Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonominb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record