Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorBack, Tobias Fjellstad
dc.contributor.authorGamrath, Tobias
dc.contributor.authorSand, Øystein
dc.contributor.authorTopland, Stian
dc.date.accessioned2020-08-16T16:05:03Z
dc.date.available2020-08-16T16:05:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672530
dc.description.abstractI løpet av de første årene på grunnskolen skal elevene gå fra å lære å lese, til å lese for å lære. Å mestre dette er svært viktig for både resten av skolegangen og arbeidslivet senere. I denne analysen har vi derfor undersøkt leseferdighetene til innvandrere og ikke-innvandrere i Norge og Tyskland, med utgangspunkt i datamateriale fra PIRLS-undersøkelsen i 2001. Hensikten har vært å se om det eksisterer et prestasjonsgap mellom innvandrere og ikke-innvandrere i Norge og Tyskland, om det er ulikheter mellom landene, og hva som eventuelt påvirker resultatene. I vår analyse observerer vi et prestasjonsgap mellom innvandrere og ikke-innvandrere. Vi finner ut at det ikke er en signifikant forskjell i gapet mellom Norge og Tyskland. Det vil si at differansen i leseferdigheter mellom innvandrere og ikke-innvandrere ikke er signifikant ulik mellom Norge og Tyskland. I begge land presterer jenter bedre enn gutter, men gapet er større i Norge enn i Tyskland. Videre har vi sett på utvalgte sosiodemografiske variabler hvor flere har vist seg å ha en signifikant effekt på leseferdighetene.
dc.description.abstractDuring the first years of elementary school pupils are switching focus from learning how to read to actually being able to understand what they read in order to acquire knowledge. It is essential to master this skill both to the rest of one’s education and to the career that follows. Hence, during this analysis, we have chosen to look into the reading skills amongst immigrants as well as non-immigrants in Norway and Germany. We will base this analysis on data material from the PIRLS report from 2001. The overall motivation has been to investigate if a performance gap between immigrants and non-immigrants exists in Norway and Germany, if there are differences between the two countries and, if so, what affects these results. During our analysis we observe a performance gap between immigrants and non-immigrants. It’s found that there is no significant difference in this gap between Norway and Germany. This means that the difference in reading skills between immigrants and non-immigrants aren’t significantly different in Norway and Germany. However, the differences in reading performances from gender to gender is significantly larger in Norway than in Germany. In both countries girls outperform boys, but the difference is larger in Norway. Our further analysis involves looking at selected socio demographic variables out of which several have shown to significantly affect pupils’ reading skills.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKomparativ analyse av prestasjonsforskjeller mellom innvandrerelever og øvrige elever i Norge og Tyskland
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record